Regionalna baza projekata

U županijsku bazu projekata uvršteni su projekti koji su do sada implementirani ili se trenutno provode iz europskih izvora, a u kojima kao partneri sudjeluju pravni subjekti sa sjedištem u Istarskoj županiji, odnosno gdje se aktivnosti projekata provode na području Županije.

Ključna riječ
Sektor
Program
Pravna osoba
Poredak po

Broj projekata: 1227

Ukupna vrijednost projekata za istarske korisnike: 581.474.796,66 €